Kế hoạch đặt cược – Tại sao tiêu chí Kelly tốt hơn đặt cược theo cấp độ (Phần 2)

Tại sao sau đó những người mách nước và phương tiện truyền thông sử dụng nó để loại trừ hầu hết mọi thứ khác? Những người mách nước sẽ sử dụng bất cứ điều gì họ có thể để làm cho sản phẩm của họ trông tốt hơn. Các cược cấp độ sẽ đạt được điều này, vì một vài chiến thắng có giá tốt sẽ mang lại cho họ lợi nhuận gọn gàng và do đó nó mang lại cho họ cơ hội để quảng cáo sau một thời gian đặc biệt tốt. Họ sẽ tự tay chọn khoảng thời gian chính xác mà họ có lợi nhất và sử dụng mức cược ở cấp độ có thể khiến nó có vẻ tốt hơn so với thực tế.

Nó giống với số liệu thống kê được trích dẫn bởi các phương tiện truyền thông khác nhau. Những câu trích dẫn như “một người nài ngựa có được lợi nhuận cược cấp độ trong các cuộc rượt đuổi người mới tại Kempton,” và do đó, họ sẽ chọn con ngựa của nài ngựa này trong cuộc rượt đuổi Novice tại Kempton chỉ dựa trên logic này. Kích thước mẫu có thể chỉ có 10 con ngựa đua với một người chiến thắng 20/1 nhưng chiến thắng sẽ không khiến họ bỏ cuộc. Mọi người được trả tiền để đưa ra các xu hướng hoặc số liệu thống kê này để chúng có thể được trình bày trước công chúng bằng bản in hoặc trên TV. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi đưa ra các số liệu thống kê có lợi nhuận trong quá khứ nếu bạn có cỡ mẫu nhỏ và sử dụng mức cược cấp độ làm bằng chứng về lợi nhuận. Do đó, tôi hy vọng lý do truyền thông sử dụng nó, trước hết là để làm cho công việc của họ dễ dàng hơn, và thứ hai là hiệu ứng con cừu. Mọi người khác làm vậy, tại sao tôi không nên? Tôi sẽ luôn rất hoài nghi về bất kỳ xu hướng nào dựa trên mức độ đặt cược trừ khi kích cỡ mẫu rất lớn hoặc giá của các lựa chọn nằm trong một biên độ chặt chẽ. Tôi không nói rằng các xu hướng sẽ bị bỏ qua; chỉ cần họ được phân tích đúng để tìm ra những thứ có giá trị.